Beheer en beleid

De natuur krijgt meer plaats

Van 1938 tot 1973 was Het Leen een militair munitiedepot. Duizenden bommen en granaten werden met de trein aangevoerd en van op een loskade in het domein verdeeld over meer dan 150 magazijnen. Om die magazijnen te bereiken legde het leger een netwerk van 18 km betonbanen aan in het bos.

Een deel van die betonpaden is uitgebroken. Daardoor wil de provincie meer kansen bieden aan het aanwezige bosbiotoop en de hierbij horende flora en fauna. Door het wegnemen van deze wegen worden immers grotere aaneengesloten bospercelen gecreëerd. Voor wie minder mobiel is en toch wil genieten van een uitgebreide boswandeling is het uiteraard nog steeds mogelijk om het bos te verkennen langs enkele flinke lussen die uitsluitend op betonbanen lopen.

Natuurbeheer

De richtlijnen voor het beheer van het bos zijn opgenomen in een beheerplan. Bij dit beheer wordt rekening gehouden met de verschillende functies die een bos vervult: de ecologische, de sociale en de economische.

Omwille van de grote rijkdom aan (kwetsbare) planten- en dierensoorten wegen de eventuele ecologische gevolgen altijd het meest door bij de keuze voor een bepaald beheer. Er wordt ook geprobeerd om de mogelijkheden voor recreatie niet te sterk te beperken. Financiële overwegingen spelen in Het Leen minder mee bij het kiezen van een beheersmaatregel.

Bijna alle beheerswerken worden door eigen personeel uitgevoerd, onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het arboretum wordt nog een minimum aan pesticiden gebruikt. Via bosbeheersplannen zijn er ook nog mogelijkheden voor pesticidengebruik. In het bos van Het Leen echter streven we een nulgebruik na! Zelfs de exoot Amerikaanse vogelkers wordt manueel bestreden. We wensen de natuur zo weinig mogelijk schade te berokkenen. Dit betekent natuurlijk wel dat er af en toe eens een brandnetel of distel zal staan… Maar dat is toch natuurlijk?

In 2011 keurde de provincieraad het bosbeheerplan goed. Dit lijvige dossier ligt ter inzage in het bosinfocentrum.

FSC-label

FSC® staat voor 'Forest Stewardship Council', vrij vertaald 'Raad voor Goed Bosbeheer'.

Sinds 20 maart 2013draagt Het Leen het FSC-keurmerk. Het maakt nu ook deel uit van de 505,25 ha FSC-gecertificeerd provinciebos of meer dan 80% van alle provinciale boseigendommen. 

Lees meer informatie over het FSC-label in de provinciale domeinen (pdf) 


Zorgsysteem

De Provincie probeert in al haar activiteiten de nodige aandacht te schenken aan welzijn, milieu en duurzaamheid (WMD). Om die zorg als het ware in te bakken in de werking van het provinciaal domein Het Leen, is een WMD-managementsysteem ontwikkeld.